Skip to main content

Detail autority

Siebr, Rudolf, 1926-2017
Narození: 26.01.1926, Újezd u Svatého Kříže (Česko)
Působení: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: Kdo je kdo v současné české muzikologii
Citace: R. Siebr: Didaktika hudební výchovy
Citace: Siebr, Rudolf, (ed.): Bedřich Smetana a Plzeň. 1. vyd. Praha: SPN, 1974
Citace: osobní sdělení rodiny
Citace: www (Město Mšeno - kalendář výročí), cit. 7. 4. 2017
Citace KMP: 1. Rudolf Siebr. = In: Špelda, Antonín: Západočeští koncertní umělci a publicisté. Plzeň, SČSKU 1978, s. 57-60. 1 obr. 2. Koula, Vladimír: Významné jubileum hudebního vědce. =In: Minulostí Západočeského kraje. 22. Plzeň, Západočeské nakladatelství 1986, s. 185. 3. (la): Životní výročí Rudolfa Siebra. K sedmdesátinám hudebního pedagoga. = Plzeňský deník, r. 5, 1996, 25. 1. , s. 11. 4. Fiala, Jaroslav: Pedagog oslavuje pětasedmdesátiny. Rodák z Újezda u Radnic Rudolf Siebr jubiluje. = Plzeňský deník, r. 10, 2001, 25. 1. , s. 17., 5. Viktora, Viktor: Hudební vědec Rudolf Siebr oslavil devadesátiny. Plzeňský deník, 5.2.2016, s. 8

Biografická poznámka: Doc. PhDr., CSc., hudební pedagog, emeritní docent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Absolvoval střední školu a pracoval 10 let jako ekonom. Při zaměstnání studoval na Vysoké škole pedagogické v Praze u hudebního historika a skladatele prof. dr. Josefa Plavce, DrSc. Od r. 1959 působil na Pedagogické fakultě v Plzni. V r. 1969 získal akademický titul PhDr. , v r. 1973 obhájil kandidaturu a v r. 1974 i docenturu a stal se vedoucím katedry hudebních věd. Ve své pedagogicko-vědecké práci se zaměřil na problematiku didaktiky hudební výchovy a dějiny pedagogiky. Funkci vedoucího katedry zastával téměř 20 let, byl dlouholetým předsedou krajské pobočky České hudební společnosti v Plzni. Vědecky pracoval v oblasti výzkumu hudebního sluchu a intonace dětského hlasu v školním i předškolním věku. Napsal monografické práce o Adolfu Cmíralovi, Bořivoji Mikodovi, Josefu Křičkovi a Bedřichu Smetanovi - houslistovi. Dílo : 1. Rozvíjení pěveckých dovedností žáků. 2. Výchova hudebního sluchu dětí předškolního věku. 3. Sborová soutěž Písně přátelství 1975 až 1984. 2. díl. Rec. : (šp) /= Špelda, Antonín/: Soutěž Písně přátelství. Nad zajímavou publikací. = Pravda, r. 69, 1988, 17. 2. , s. 5.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě