Skip to main content

Detail autority

Schwarz, František, 1840-1906
Narození: 08.05.1840, Pardubice (Česko)
Úmrtí: 07.05.1906, Plzeň (Česko)
Působení: Praha (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Citace: PNP-LA
Citace: Jeho: Zákon o okresním zastupitelstvu (1864)
Citace: Jeho: Na obranu obecní samosprávy v království Českém : politická studie
Citace: Sest. a vyd. Frant. Schwarz a E.H. Lipnický: Růže : Almanach na rok 1860
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 11. 1. 2016
Citace: Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně)
Citace: www(Archiv města Plzně), cit. 6. 1. 2015
Citace KMP: 1. Hudecová, D.: František Schwarz - reformátor obecní správy. In: Minulostí Západočeského kraje. 26. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1990, s. 157-168, 2. Státní oblastní archiv v Plzni, 3. Databáze národních autorit NK ČR, 4. Votruba, Jiří: Probouzel nový český život. Právo, 6.10.1999, s. 12, 5. Janusová, Jana: Vzpomínka na Františka Schwarze. Plzeňský deník, 11.5.1996, s. 13

Biografická poznámka: Redaktor, regionální politik mladočeské orientace, zakladatel Plzeňských novin. Studoval na pražské technice a později národní hospodářství a statistiku na univerzitě. V r. 1861 se stal členem redakce politického deníku Čas (zde se spřátelil s Janem Nerudou, společně vydávali obrázkový týdeník Rodinná kronika), o rok později politického týdeníku Hlas. V září r. 1864 byl poslán Klubem českých poslanců v Praze do Plzně, aby zde založil české noviny (Plzeňské noviny). Roku 1865 byl zvolen tajemníkem okresního zastupitelstva v Plzni. Od r. 1883 byl poslancem Sněmu Království českého, v l. 1891-1903 reprezentoval Plzeň v Říšské radě. Spoluzaložil Rolnický akciový pivovar v Plzni, aktivně působil v Sokolu a literárních spolcích. Stal se čestným občanem 13 obcí na Plzeňsku. Je pochován na Ústředním hřbitově v Plzni. Autor odborných prací, které se týkaly samosprávy a řízení obcí. Nejznámější je "Výklad zákona obecního a zákona o zastupitelstvu obecním pro Království české" (1877), který vyšel několikrát v dalších doplněných a přepracovaných vydáních.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Schwarz_(1840-1906)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě