Skip to main content

[Authority_detail]

Záhlaví: Shakespeare, William, 1564-1616
Datum narození: 1564
Datum úmrtí nebo zániku: 1616

Vazby: Shashibiya, 1564-1616

Anglický dramatik a básník.