Skip to main content

Detail autority

Seneca, ca 4 př. Kr.-65 po Kr.
Narození: ř. K4 ca
Citace: NKC
Citace: Seneca, Lucius Annaeus: O duševním klidu. Praha: Odeon, 1999
Citace: Janoušek, Jan a kol.: Slovník latinských spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2004
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 7. 5. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seneca

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě