Skip to main content

Detail autority

Říhová, Jitka
Citácia: www(arup.cas.cz), cit. 1. 9. 2015
Citácia: Kuna, M.: Archeologický atlas Čech (příprava prostorových dat). Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2015

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite