Skip to main content

Detail autority

Řeháček, Karel, 1972-
Narození: 07.10.1972, Domažlice (Česko)
Působení: Plzeň (Česko) , Státní oblastní archiv v Plzni
Citace: Jeho: Češi a Němci na jihozápadě Čech 1880-1938
Citace: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012
Citace KMP: 1. Minulostí Západočeského kraje. Sv. 41/2, s. 697Citace KMP: 2. Databáze národních autorit NK ČR, 3. Dějiny města Plzně II., 2016, s. 912, 4. Morávková, Naděžda: Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty, 2016

Biografická poznámka: PhDr., archivář Státního oblastního archivu v Plzni, vysokoškolský pedagog. Absolvoval magisterské studium českého jazyka a dějepisu na FPE ZČU v Plzni (r. 1995) a rigorózní řízení z českých dějin na FF UP v Olomouci (r. 2001). V l. 1995-96 působil ve Státním oblastním archivu v Plzni, v l. 1997-2004 vyučoval český jazyk a dějepis na plzeňských základních a středních školách, od r. 2004 je znovu archivářem SOA v Plzni (od r. 2015 ve funkci zástupce ředitele a ředitele odboru archivnictví a spisové služby). Vyučuje na katedře historie FPE ZČU v Plzni. Je členem rady pro ústavní úkoly Západočeského muzea v Plzni. V r. 2016 zahájil doktorské studium českých dějin na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě