Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Řeháček, Karel, 1972-
Datum narození: 07.10.1972
Místo narození: Domažlice (Česko)

Obor působení: archivář, historik, pedagog
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Státní oblastní archiv v Plzni

Citace: Jeho: Češi a Němci na jihozápadě Čech 1880-1938
Citace: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012
Narozen 7. 10. 1972 v Domažlicích. Historik zaměřený na česko-německé soužití na západě Čech v 19. a 20. století, sociální dějiny Plzně v 1. polovině 20. století, pedagog, autor biografií regionálních osobností.
PhDr., archivář Státního oblastního archivu v Plzni, vysokoškolský pedagog. Absolvoval magisterské studium českého jazyka a dějepisu na FPE ZČU v Plzni (r. 1995) a rigorózní řízení z českých dějin na FF UP v Olomouci (r. 2001). V l. 1995-96 působil ve Státním oblastním archivu v Plzni, v l. 1997-2004 vyučoval český jazyk a dějepis na plzeňských základních a středních školách, od r. 2004 je znovu archivářem SOA v Plzni (od r. 2015 ve funkci zástupce ředitele a ředitele odboru archivnictví a spisové služby). Vyučuje na katedře historie FPE ZČU v Plzni. Je členem rady pro ústavní úkoly Západočeského muzea v Plzni. V r. 2016 zahájil doktorské studium českých dějin na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.