Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Radkovský, František, 1939-
Datum narození: 03.10.1939
Místo narození: Třešť (Česko)

Obor působení: biskupové, duchovní, matematik
Působení neboli činnost: Františkovy Lázně (Česko)
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Katolická církev. Arcidiecéze pražská
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Katolická církev. Diecéze plzeňská

Citace KMP:
1. www(Plzeňská diecéze)
2. Válek, Ladislav a Vogeltanz, Jaroslav: 50 + 1 osobností města Plzně, [2004]
3. Radkovský, František: Děkuji, že diecéze žije zdravým životem. [Rozhovor]. Zpravodaj plzeňské diecéze, roč. 25, 2018, č. 10, s. 22-24

Narozen 3.10.1939 v Třešti. Světící biskup plzeňské diecéze, původně matematik - statistik.
Msgre., biskup plzeňský. V l. 1957-62 studoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Potom pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu a v l. 1964-66 v Pedagogickém ústavu ČSAV. V l. 1966-70 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V r. 1970 byl vysvěcen na kněze římskokatolické církve. V l. 1970-72 byl kaplanem a v l. 1972-90 správcem farnosti Povýšení svatého kříže ve Františkových Lázních. V r. 1990 byl jmenován titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským. V l. 1990-93 byl světícím biskupem Pražské arcidiecéze římskokatolické církve a generálním sekretářem Biskupské konfederace České a Slovenské federativní republiky. V l. 1991-93 byl kanovníkem pražské metropolitní kapituly, v r. 1993 generálním sekretářem České biskupské konference. Od r. 1993 je předsedou komise pro ekumenii a předsedou komise pro laiky České biskupské konference. V r. 1993 byl jmenován prvním biskupem Plzeňské diecéze. V r. 1996 se stal čestným občanem Františkových Lázní a v r. 2009 čestným občanem města Plzně. V r. 2012 obdržel čestnou cenu Brückenbauer - Stavitel mostů. V r. 2014 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Po 26 letech v r. 2019 opouští své působení v čele plzeňské diecéze a odchází do Karlovarského kraje, kde bude hlavně působit. V Plzni stále setrvá prezidentem charity a také zůstává členem kněžské rady, a proto si ponechal kancelář v Plzni.