Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---
Vazby: Slovensko
Vazby: Česko
Vazby: Československo
Vazby: Protektorat Böhmen und Mähren
Vazby: Böhmen und Mähren (Protektorat)
Vazby: Čechy a Morava (Protektorát)
Vazby: Protectorate of Bohemia and Moravia

Status/Správní celek: správní celek
Historický státní útvar, forma okupačního režimu vytvořeného nacistickým Německem v období 1939-1945.