Skip to main content

Detail autority

Polišenský, Josef, 1915-2001
Narození: 16.02.1915, 16.12.1915, Prostějov (Česko)
Úmrtí: 11.01.2001 11.01.2001
Působení: Plzeň (Česko) , Reálné gymnázium (Plzeň, Česko)
Působení: Praha (Česko) , Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Působení: Olomouc (Česko) , Univerzita Palackého (Olomouc)
Citace: PNP-LA
Citace: Právo 15.1.2001
Citace KMP: 1. Martinovský, Ivan: K pětasedmdesátinám Josefa Polišenského. = In: Minulostí Západočeského kraje 26. Plzeň, Západočeské nakl. 1990, s. 223-227. 2. Polišenský, Josef. In: Československý biografický slovník. Praha, Academia 1992, s. 559. 3. Kumpera, Jan: Odešel Josef Polišenský, historik světového věhlasu. Ve věku osmdesáti pěti let se uzavřel život nekorunovaného krále českého dějepisectví. = Plzeňský deník, r. 10, 2001, 18. 1. , s. 17. 4. Kumpera, Jan: Vyvolenec múzy Kleió - k úmrtí profesora Polišenského. = In: Minulostí Západočeského kraje. 34. Ústí nad Labem, Albis international 2001, s. 319-321.

Biografická poznámka: Prof. Dr., DrSc., český historik, jazykovědec, anglista a spisovatel. Vystudoval historii a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V l. 1938-1945 působil jako profesor angličtiny na gymnáziích, v l. 1941-1942 působil na 1. reálném gymnáziu v Plzni. V l. 1945-47 byl odborným asistentem, v l. 1947-57 docentem a od r. 1957 profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v l. 1948-62 současně profesorem Univerzity Palackého v Olomouci. Od r. 1971 byl vedoucím střediska iberoamerických studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl členem nizozemské a rakouské akademie věd. Zabýval se světovými dějinami 16. -20. stol. zejména historií západní Evropy a Latinské Ameriky. Zvláštní pozornost věnoval bělohorské porážce, třicetileté válce, J. A. Komenskému, napoleonským válkám a dějinám českého vystěhovalectví. Dlouhá léta publikoval historicko- popularizační články v periodickém tisku. Dílo : 1. Anglie a Bílá Hora. (1949)2. Nizozemská politika a Bílá hora. (1957)3. Třicetiletá válka a český národ. (1960)4. Napoleon a srdce Evropy. (1971)5. Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848-1849. (1975)6. Anglie a my. (1977)7. Dějiny Británie. (1982)8. Stručné dějiny Kuby. (1964)9. Dějiny Španělska a Portugalska. 10. Dějiny Latinské Ameriky. (1979) - spoluautor11. Třicetiletá válka a evropské krize 17. stol. (1970)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě