Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Piorecký, Karel, 1978-


Narozen 2. 8. 1978. PhDr., Ph.D., bohemista a germanista, zaměřuje se na českou poezii po roce 1945, též vlastní básnická tvorba.
Jméno host. počítače: http://www.ucl.cas.cz/pracovnici/vyzkumni.../110-phdr-karel-piorecky-phd