Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pilná, Veronika, 1982-
Datum narození: 10.02.1982
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: historička, tanečnice, spisovatelka
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Plzni
Vazby: Kulová, Veronika, 1982-

Citace: Vaňková, Lenka - Pilná, Veronika: Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy, 2013
Citace: Kulová, Veronika: Aquarius blues, 2001
Citace: www(Knihovna města Plzně - regionální báze), cit. 9. 9. 2014
Narozena 10. 2. 1982 v Plzni. Mgr., Dis., historička, restaurátorka textilu, zaměřuje se na dějiny odívání. Také básnířka a prozaička, autorka fantastické literatury.
Mgr., Ph.D., historička, pedagožka, publicistka. Maturovala na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni a dále studovala na Fakultě filozofické Západočeské univerzity obor Evropská kulturní studia. V doktorském studiu historické vědy – etnologie na KSA ZČU se věnovala historii odívání v regionálním kontextu. Pracuje v Národním památkovém ústavu v Plzni jako odborný pracovník evidence mobiliárních fondů a orientuje se především na odborné zpracování sbírkových předmětů textilní povahy. Od r. 2011 vyučuje Na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni předmět Dějiny módy. V rámci pedagogické a popularizační činnosti realizovala přednášky a workshopy s tématem historického odívání. Restauruje a vytváří historické oděvy. Působila ve skupině historického tance Tanit, později ve skupině se středověkým zaměřením Alerion. V l. 2001-09 byla členkou skupiny historického šermu a tance Gloria, kde od r. 2003 vedla její taneční část. Je autorkou poezie, prózy a odborných publikací, např. knihy Oděv v západních Čechách 15. až 17. století (2018). V Ason-klubu vydala malé knížky Zahrady (2000) a Aquarius blues (2001). Získala ocenění v soutěžích, např. Literární soutěž studentů západočeských škol, Cena Karla Čapka.