Skip to main content

Detail autority

Píka, Heliodor, 1897-1949
Narození: 03.07.1897, Štítina (Česko)
Úmrtí: 21.06.1949, Plzeň (Česko)
Působení: Československé legie
Působení: Československo. Armáda. Československý armádní sbor, 1.
Citace: NKC-PH
Citace: Bednář, Václav a Pospěch, Tomáš. Hranice: c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy. Hranice: pro Město Hranice vydalo nakl. Dost, 2005.
Citace: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, Praha 2005
Citace: Biografický slovník českých zemí. Heslář, Praha 1999
Citace: Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. Praha: Paseka, 1999.
Citace: www(KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století)
Citace KMP: 1. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. stoletíCitace KMP: 2. Plzeň uctila památku generála H. Píky. Telegraf, 22.06.1995, s. 2Citace KMP: 3. Benešová, H.: Prosba generála Píky. Reflex, roč. 19, 2008, č. 31, s. 34-41, 4. 100 zajímavostí z plzeňských archivů, 2017

Biografická poznámka: Arm. gen., voják. Vystudoval gymnázium v Opavě (1915), byl odveden a v r. 1916 odeslán na haličskou frontu, kde se ještě téhož roku nechal zajmout ruskými jednotkami, aby se přidal k Československým legiím. V Rusku byl až do roku 1917, pak se na příkaz T. G. Masaryka přesunul s částí legií na západní frontu a v Le Havre prošel intenzivním vojenským výcvikem. Na jaře 1918 byl nasazen na alsaské frontě, kde získal vyznamenání.Počátkem r. 1919 se vrátil do vznikajícího Československa, odjel studovat na vojenskou akademii v Saint-Cyr ve Francii (1920) a stal se učitelem na Vojenské akademii v Hranicích. V l. 1926-28 absolvoval jako jeden ze tří československých důstojníků pařížskou vysokou vojenskou školu. V l. 1932-37 byl vojenským atašé v Bukurešti, odkud byl převelen na Ministerstvo obrany v Praze. Po okupaci Československa byl nucen utéci přes Francii do Londýna, později působil v Bukurešti a v Istanbulu. V r. 1941 se stal atašé a velitelem mise Československé armády v Moskvě. V r. 1942 začal v Buzuluku formovat jednotku Československé armády. (Společně s L. Svobodou dokázal čelit tlaku K. Gottwalda na zpolitizování jednotky.) V září 1943 se 1. čs. samostatná brigáda přesunula na frontu do oblasti Kyjeva a v listopadu se H. Píka zúčastnil slavnostního podpisu československo-sovětské spojenecké smlouvy.V květnu 1945 se vrátil do Prahy, kde byl jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu Československé armády. (V tomto období byl oceněn i dvěma sovětskými vyznamenáními.)Po únoru 1948 byl zatčen a obviněn ze zrady a v politickém procesu byl odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949 na dvoře plzeňské věznice Bory. Tato poprava byla první politickou justiční vraždou v socialistickém Československu.V r. 1968 byl odsuzující rozsudek z r. 1949 zrušen. K úplné rehabilitaci však došlo až po r. 1989. Roku 1991 obdržel Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy a v r. 1992 byl in memoriam jmenován armádním generálem.Na plzeňském náměstí Generála Píky před domem č. 10 byl odhalen 20. června 1993 pomník s reliéfní podobiznou v kruhovém medailonu od Karla Němce a na Ústředním hřbitově je pietní místo, které navrhl Vladimír Havlic.
http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=7&name=P%CDKA+HELIODOR

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě