Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Píka, Heliodor, 1897-1949
Datum narození: 03.07.1897
Místo narození: Štítina (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 21.06.1949
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: voják, legionář
Působení neboli činnost: , Československé legie
Působení neboli činnost: , Československo. Armáda. Československý armádní sbor, 1.

Citace: NKC-PH
Citace: Bednář, Václav a Pospěch, Tomáš. Hranice: c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy. Hranice: pro Město Hranice vydalo nakl. Dost, 2005.
Citace: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, Praha 2005
Citace: Biografický slovník českých zemí. Heslář, Praha 1999
Citace: Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. Praha: Paseka, 1999.
Citace: www(KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století)
Narozen 3. 7. 1897 ve Štítině na Opavsku, zemřel 21. 6. 1949 v Plzni na Borech. Armádní generál, činný v Čsl. legiích ve Francii, spolupracovník prezidenta Beneše. Po únorovém převratu zatčen a v inscenovaném procesu roku 1949 odsouzen za velezradu a popraven.
Arm. gen., voják. Vystudoval gymnázium v Opavě (1915), byl odveden a v r. 1916 odeslán na haličskou frontu, kde se ještě téhož roku nechal zajmout ruskými jednotkami, aby se přidal k Československým legiím. V Rusku byl až do roku 1917, pak se na příkaz T. G. Masaryka přesunul s částí legií na západní frontu a v Le Havre prošel intenzivním vojenským výcvikem. Na jaře 1918 byl nasazen na alsaské frontě, kde získal vyznamenání.Počátkem r. 1919 se vrátil do vznikajícího Československa, odjel studovat na vojenskou akademii v Saint-Cyr ve Francii (1920) a stal se učitelem na Vojenské akademii v Hranicích. V l. 1926-28 absolvoval jako jeden ze tří československých důstojníků pařížskou vysokou vojenskou školu. V l. 1932-37 byl vojenským atašé v Bukurešti, odkud byl převelen na Ministerstvo obrany v Praze. Z okupované vlasti odešel koncem března 1939 přes Francii do Londýna, později působil v Bukurešti a v Istanbulu. V r. 1941 se stal atašé a velitelem mise Československé armády v Moskvě. V r. 1942 začal v Buzuluku formovat jednotku Československé armády. (Společně s L. Svobodou dokázal čelit tlaku K. Gottwalda na zpolitizování jednotky.) V září 1943 se 1. čs. samostatná brigáda přesunula na frontu do oblasti Kyjeva a v listopadu se H. Píka zúčastnil slavnostního podpisu československo-sovětské spojenecké smlouvy.V květnu 1945 se vrátil do Prahy, kde byl jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu Československé armády. (V tomto období byl oceněn i dvěma sovětskými vyznamenáními.)Po únoru 1948 byl zatčen a obviněn ze zrady a v politickém procesu byl odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949 na dvoře plzeňské věznice Bory. Tato poprava byla první politickou justiční vraždou v socialistickém Československu.V r. 1968 byl odsuzující rozsudek z r. 1949 zrušen. K úplné rehabilitaci však došlo až po r. 1989. Roku 1991 obdržel Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy a v r. 1992 byl in memoriam jmenován armádním generálem. Na plzeňském náměstí Generála Píky před domem č. 10 byl odhalen 20. června 1993 pomník s reliéfní podobiznou v kruhovém medailonu od Karla Němce a na Ústředním hřbitově je pietní místo, které navrhl Vladimír Havlic.
Jméno host. počítače: http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=7&name=P%CDKA+HELIODOR