Skip to main content

Autorität Detail

Záhlaví: Pik, Luděk, 1876-1948
Datum narození: 18.05.1876
Místo narození: Praha (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 19.04.1948
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: novinář, politik, poslanec, primátor, redaktor
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Česká strana sociálně demokratická

Citace: PNP-LA
Narozen 18.5.1876 v Praze, zemřel 19.4.1948 v Plzni. Novinář, politik, prozaik, společenskovědní a politické práce.
Plzeňský starosta, novinář, politik, poslanec, člen sociální demokracie. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností Plzně 1. poloviny 20. století a v l. 1919-1938 jejím starostou. Od r. 1901 působil v redakci plzeňské sociálnědemokratické Nové doby. V l. 1907-1918 byl poslancem vídeňské říšské rady. Za 1. světové války vystupoval spolu s G. Habrmanem, R. Bechyněm a dalšími proti Šmeralově aktivistické prorakouské politice a společně prosadili spojení sociálních demokratů s "Masarykovou zahraniční akcí" a domácím odbojem. Po celou dobu 1. republiky byl poslancem Národního shromáždění a ve 30. letech místopředsedou strany. Byl také členem správní rady Škodových závodů. Zasloužil se o rozkvět Plzně v meziválečném období (úpravy silnic, regulace řek, elektrifikace, stavba škol a veřejně prospěšných institucí). V době okupace spolupracoval s odbojem, po válce se politické činnosti vzdal. Má čestný hrob na Ústředním hřbitově v Plzni.