Skip to main content

Detail autority

Pelant, Jan, 1937-
Narození: 17.08.1937, Mladá Boleslav (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Státní oblastní archiv v Plzni
Citace: PNP-LA
Citace: Pelant, Jan: České zemské sněmy v létech 1471-1500. In: Sborník archivních prací, roč. 31, 1981, č. 2, s. 340-417
Citace: Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000
Citace: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012
Citace KMP: 1. Martinovský, I.: Životní příběh pracovitého člověka: Jan Pelant šedesátiletý. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 38. Ústí nad Labem: Albis international, 1998, s. 210-215Citace KMP: 2. Hoffmannová, J. - Pražáková, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí

Biografická poznámka: PhDr., CSc., archivář. V l. 1955-60 studoval obor archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V l. 1960-2004 působil jako vedoucí odborný archivář Státního oblastního archivu v Plzni. Člen redakčních rad (např. Západočeský historický sborník), heraldické komise, České archivní společnosti aj. V r. 2007 obdržel medaili Za zásluhy v českém archivnictví. Práce z oboru.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě