Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-jc, czenas
Vazby: Jihočeský kraj (Česko : 2000-)
Vazby: Českobudějovický kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Československo
Vazby: Česko

Status/Správní celek: správní celek
Správní jednotka v letech 1960-1990.
Jméno host. počítače: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj_(1960-1999)
Jméno host. počítače: http://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=48.97392,14.47503&z=12