Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-cs---
Vazby: Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
Vazby: Slovensko
Vazby: Slovensko (Československo)
Vazby: Česko
Vazby: Česko (Československo)
Vazby: Brněnský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Gottwaldovský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Hradecký kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Jihlavský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Jihomoravský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Jihočeský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Karlovarský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Liberecký kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Olomoucký kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Ostravský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Plzeňský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Pražský kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Severomoravský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Severočeský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Středočeský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Východočeský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Západočeský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Ústecký kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: Českobudějovický kraj (Česko : 1949-1960)
Vazby: ČSFR
Vazby: ČSSR
Vazby: Československá republika
Vazby: Československá socialistická republika
Vazby: Česká a Slovenská federativní republika

Status/Správní celek: správní celek
Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je dále specifikován chronologickým zpřesněním pouze v případech, kdy je nutné vyjádřit časový úsek v rámci existence státu; chronologické zpřesnění "20. století" se nepoužívá.