Skip to main content

Detail autorityVazby: Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
Vazby: alternativní a augmentativní komunikace
Vazby: asistenční technologie
Vazby: defektologie
Vazby: handicap
Vazby: invalidé
Vazby: kompenzační cvičení
Vazby: kompenzační pomůcky
Vazby: nemocní
Vazby: osobní asistence
Vazby: osobní autonomie
Vazby: psychologie handicapu
Vazby: somatopedie
Vazby: speciální andragogika
Vazby: tísňová péče
Vazby: zaměstnávání zdravotně postižených
Vazby: zařízení sociální péče
Vazby: zdravotní postižení
Vazby: autoři se zdravotním postižením
Vazby: balbutici
Vazby: děti se zdravotním postižením
Vazby: mládež se zdravotním postižením
Vazby: osoby s kombinovaným postižením
Vazby: osoby s mentálním postižením
Vazby: osoby s tělesným postižením
Vazby: osoby se sluchovým postižením
Vazby: osoby se zrakovým postižením
Vazby: sportovci se zdravotním postižením
Vazby: sportovkyně se zdravotním postižením
Vazby: umělci se zdravotním postižením
Vazby: osoby se specifickými potřebami
Vazby: sociálně ohrožené skupiny
Vazby: zdravotně postižení
Vazby: handicapované osoby
Vazby: hendikepované osoby
Vazby: lidé se zdravotním postižením
Vazby: osoby s postižením
Vazby: osoby s handicapem
Vazby: osoby s hendikepem
Vazby: postižené osoby
Vazby: postižení
Vazby: zdravotně postižené osoby
Vazby: osoby zdravotně postižené
Vazby: osoby s disabilitou