Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Krejsa, Martin, 1965-


Citace: Martin Krejsa: Využitím metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodonostního Výpočtu paři posuzování spolehlivost konstrukcí : autoreferát habilitační práce
Citace: www(osobní stránka)
Citace: www(VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky)
Narozen 10.12.1965 v Ostravě. Stavební inženýr.
Jméno host. počítače: http://fast10.vsb.cz/krejsa/