Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zelená, Alena

Vazby: Mrázková, Alena

Citace: Slovník německy píšících spisovatelů. Německo; pod vedením Viery Glosíkové a Milana Tvrdíka zpracovali Markéta Balcarová, Martin Bažil, Václav Bok, Tamara Bučková, Miloš Dostál, Marie Frolíková, Viera Glosíková, Alena Jakubcová, Eva Markvartová, Jana Maroszová, Jiří Munzar, Jiří Starý, Alice Stašková, Jiří Stromšík, Milan Tvrdík, Aleš Urválek, Gabriela Veselá, Eva Vondálová, Štěpán Zbytovský, Alena Zelená a Martin Žemla, 2018
Citace: Lapide, P. , Panikkar, R. : Míníme téhož Boha?, přeložila Alena Mrázková, 2003
Citace: NKC
Citace: www(Katedra německých a rakouských studií - Institut mezinárodních studií - Fakulta sociálních věd UK), cit. 20. 11. 2018
PhDr. et Mgr., Ph.D., germanistka, právnička a filozofka, překladatelka z němčiny, zaměřuje se na německojazyčné literatury 20. století, vztah literatury a společnosti, právo a literaturu.