Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bažil, Martin, 1973-


Citace: Jeho: Zpěv a mluvené slovo, latina a lidový jazyk ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy. - Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře, 13, č. 1(2010), s. 4-17
Citace: Jeho: Nesúce hlavy jako lanie ... : staročeský Mastičkář jako literární dílo (předběžná úvaha metodologická). - Divadelní revue, roč. 21, č. 3 (2010), s. 7-14
Citace: www(ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících, cit. 2. 6. 2011)
Citace: www(Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, cit. 2. 6. 2011)
Citace: Plav 3/2015, s. 38
Narozen 1973. Klasický filolog, zaměřený na dějiny a interpretaci římské literatury a na středověkou poezii a drama, překládá z latiny, němčiny a francouzštiny.