Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Řežábová, Helena, 1960-
Datum narození: 18.07.1960
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: úřednice, tajemnice, komunální politička
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Plzeň 1 (Česko). Úřad městského obvodu

Citace KMP:
1. Řežábová, Helena: Slovo starostky. Plzeňská jednička: zpravodaj městského obvodu Plzeň 1, roč. 26, 2019, č. 1, s. [1]
2. www(Plzeň.cz), cit. 18.2.2019
3. www(Fakulta strojní ZČU v Plzni : Almanach absolventů Fakulty strojní: 3. část – seznam absolventů), cit. 18.2.2019

Ing., administrativní pracovnice, komunální politička. Vystudovala Fakultu strojní ZČU v Plzni, obor ekonomika a řízení strojní výroby (1983). Dlouhodobě pracovala jako tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Ve volbách v r. 2018 vedla kandidátku Občanské demokratické strany pro MO Plzeň 1, kde byla posléze nominována do funkce starostky obvodu.