Skip to main content

Authority detail

Záhlaví: Jirásek, Zdeněk, 1958 leden 23.-


Citace: Jirásek, Zdeněk: Poklad smáčený krví, aneb, Případ ze vzpomínek vyšetřovatele, 2016
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 11. 7. 2016
Narozen 23. 1. 1958 v Broumově. Básník a autor detektivní literatury. Též policejní vyšetřovatel.