Skip to main content

Detail autority

Novotný, Vladimír, 1946-
Narození: 19.08.1946, Praha (Česko)
Jiný tvar jména: Pěnkava, Evžen, 1946-
Působení: Praha (Česko), Odeon (nakladatelství), Ústav pro českou literaturu (Akademie věd ČR), Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, Literární akademie - Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
Působení: Plzeň (Česko), Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: PNP-LA
Citace: www(Vladimír Novotný - Portál české literatury), cit. 15. 1. 2015
Citace KMP: 1. Slovníček autorů Plže, 2. www(Knihovnička.net), 3. Harák, Ivo: Každodenní ohledávání. Tvar, roč. 27, 2016, č. 15, s. 22, 4. Plzeň město krásné knihy: Literární i výtvarné harmonie formy a textu, 2011, 5. Gardavský, Vladimír: Literární vědec Novotný vydal dvě publikace. Plzeňský kulturní přehled Kultura, 2013, srpen, s. 7

Biografická poznámka: Doc. PhDr., Ph.D., literární kritik a historik, vysokoškolský pedagog, překladatel, redaktor, rusista. V r. 1969 ukončil studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor ruština - dějepis. V l. 1969-74 proběhla jeho vědecká aspirantura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v r. 2002 absolvoval doktorandské studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po absolutoriu byl v l. 1974-76 redaktorem časopisu Ruský jazyk, dále v l. 1976-78 pracoval jako redaktor Literárního měsíčníku. V l. 1978-83 pracoval v redakci časopisu Světová literatura, v l. 1983-89 byl vedoucím redaktorem slovanských literatur a teorie literatury v nakladatelství Odeon, v l. 1990-99 vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a zároveň v l. 1994-2000 učil na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1999 přednáší literární bohemistiku na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, od r. 2001 je jako externí pedagog zaměstnán na Literární akademii, od r. 2002 zastává funkci šéfredaktora časopisu Plzeňský literární život (Plž), od r. 2002 je výkonným redaktorem časopisu Český jazyk a literatura, od r. 2002 působí v redakci časopisu Intelektuál. Je členem Obce spisovatelů, PEN klubu a Střediska západočeských spisovatelů, zasedá v Komisi pro udělování státních cen za literaturu, podílí se na práci komise expertů při Českém literárním fondu. V Plzni je předsedou kulturního sdružení Pro libris a členem Kruhu přátel knižní kultury.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Novotn%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_historik)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě