Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Novotný, Vladimír, 1946-
Datum narození: 19.08.1946
Místo narození: Praha (Česko)

Obor působení: pedagog, literární kritik, literární historik, překladatel, rusista
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Odeon (nakladatelství) , Ústav pro českou literaturu (Akademie věd ČR) , Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd , Literární akademie - Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
pseudonym: Pěnkava, Evžen, 1946-

Citace: PNP-LA
Citace: www(Vladimír Novotný - Portál české literatury), cit. 15. 1. 2015
Narozen 19. 8. 1946 v Praze. Doc. PhDr., Ph.D., literární kritik a historik, překladatel z ruštiny, práce z bohemistiky, slavistiky a kulturní historie, pracovník nakladatelství, básník.
Doc. PhDr., Ph.D., literární kritik a historik, vysokoškolský pedagog, překladatel, redaktor, rusista. V r. 1969 ukončil studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor ruština - dějepis. V l. 1969-74 proběhla jeho vědecká aspirantura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v r. 2002 absolvoval doktorandské studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po absolutoriu byl v l. 1974-76 redaktorem časopisu Ruský jazyk, dále v l. 1976-78 pracoval jako redaktor Literárního měsíčníku. V l. 1978-83 pracoval v redakci časopisu Světová literatura, v l. 1983-89 byl vedoucím redaktorem slovanských literatur a teorie literatury v nakladatelství Odeon, v l. 1990-99 vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a zároveň v l. 1994-2000 učil na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1999 přednáší literární bohemistiku na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, od r. 2001 je jako externí pedagog zaměstnán na Literární akademii, od r. 2002 zastává funkci šéfredaktora časopisu Plzeňský literární život (Plž), od r. 2002 je výkonným redaktorem časopisu Český jazyk a literatura, od r. 2002 působí v redakci časopisu Intelektuál. Je členem Obce spisovatelů, PEN klubu a Střediska západočeských spisovatelů, zasedá v Komisi pro udělování státních cen za literaturu, podílí se na práci komise expertů při Českém literárním fondu. V Plzni je předsedou kulturního sdružení Pro libris a členem Kruhu přátel knižní kultury.
Jméno host. počítače: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Novotn%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_historik)