Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mištera, Josef, 1955-
Datum narození: 13.12.1955
Místo narození: Most (Česko)

Obor působení: pedagog, výtvarník, grafik, ilustrátor
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Ústav umění a designu
Vazby: Mištěra, Josef, 1955-

Citace: Loukotková, J.: Navzdory básník zpívá (ilustroval Josef Mištěra)
Citace: Slovník českých a slovenských umělců 1950-2002
Citace: www (Západočeská univerzita v Plzni), cit. 24. 4. 2014
Narozen 13.12.1955 v Mostě. Doc., akademický malíř, výtvarník, grafik, ilustrátor, vysokoškolský učitel, děkan fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Doc. akad. mal., grafik, vysokoškolský pedagog. V l. 1977-83 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (J. Mikula). V l. 1983-90 pracoval ve svobodném povolání, v l. 1990-95 byl asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, od r. 1997 působil jako pedagog na katedře výtvarné kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, od r. 2004 je ředitelem Ústavu umění a designu Západočeské univerzity, který založil. V r. 2014 byl zvolen děkanem Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara (dříve Ústav umění a designu). Založil a vede mezinárodní letní školu umění ArtCamp. Ve své volné tvorbě se zaměřuje na grafiku, je ilustrátorem řady knih, tvůrcem animovaných filmů. Svá díla představuje na skupinových i samostatných výstavách v ČR i zahraničí. V r. 2014 obdržel Pečeť města Plzně.