Skip to main content

Detail autority

Nohejl, Miloslav, 1896-1974
Narození: 26.05.1896, Plzeň (Česko)
Úmrtí: 25.10.1974, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Knihovna města Plzně
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Slovník českých spisovatelů, 2. Kapitoly o literární Plzni. Část třetí., 3. Databáze národních autorit NK ČR, 4. Novotný, Vladimír: Plzeňská literární vlasti(ne)věda: eristické medailonky, 2012

Biografická poznámka: Knihovník, spisovatel a redaktor, ředitel Knihovny města Plzně. V r. 1914 maturoval na plzeňské reálce, jeho další studia na pražské technice byla přerušena 1. světovou válkou. Pracoval jako úředník města Plzně, v l. 1921-22 vystudoval Státní knihovnickou školu v Praze. V l. 1922-48 byl knihovníkem, v l. 1948-51 ředitelem Městské lidové knihovny v Plzni. V r. 1951 byl nezákonně zatčen a vězněn a v důsledku politických represí musel z knihovny odejít. Publikovat začal v r. 1915 v plzeňském Českém deníku, kam psal protirakousky zaměřené fejetony. Od r. 1919 uveřejňoval povídky v Cestě a Pramenu, jako člen Literární skupiny tiskl v Hostu. Uveřejňoval fejetony a divadelní referáty v Lidových novinách, Národním osvobození a Českém slově, dále črty z cest po Evropě v Právu lidu, Salonu a Pramenu. Byl nejvýznamnějším plzeňským meziválečným novelistou a romanopiscem. Podle jeho románu Svět nic neví (1934) byl natočen v r. 1987 film. (Některé prameny uvádějí datum narození 25. 5. 1896.)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě