Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nohejl, Miloslav, 1896-1974
Datum narození: 26.05.1896
Místo narození: Plzeň (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 25.10.1974
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: knihovníci, spisovatelé
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Knihovna města Plzně

Citace KMP:
1. Slovník českých spisovatelů
2. Kapitoly o literární Plzni. Část třetí.
3. Databáze národních autorit NK ČR
4. Novotný, Vladimír: Plzeňská literární vlasti(ne)věda: eristické medailonky, 2012

Narozen 26.5.1896 v Plzni, zemřel 25.10.1974 tamtéž. Knihovník, novelista, romanopisec, též knihy pro mládež.
Knihovník, spisovatel a redaktor, ředitel Knihovny města Plzně. V r. 1914 maturoval na plzeňské reálce, jeho další studia na pražské technice byla přerušena 1. světovou válkou. Pracoval jako úředník města Plzně, v l. 1921-22 vystudoval Státní knihovnickou školu v Praze. V l. 1922-48 byl knihovníkem, v l. 1948-51 ředitelem Městské lidové knihovny v Plzni. V r. 1951 byl nezákonně zatčen a vězněn a v důsledku politických represí musel z knihovny odejít. Publikovat začal v r. 1915 v plzeňském Českém deníku, kam psal protirakousky zaměřené fejetony. Od r. 1919 uveřejňoval povídky v Cestě a Pramenu, jako člen Literární skupiny tiskl v Hostu. Uveřejňoval fejetony a divadelní referáty v Lidových novinách, Národním osvobození a Českém slově, dále črty z cest po Evropě v Právu lidu, Salonu a Pramenu. Byl nejvýznamnějším plzeňským meziválečným novelistou a romanopiscem. Podle jeho románu Svět nic neví (1934) byl natočen v r. 1987 film. (Některé prameny uvádějí datum narození 25. 5. 1896.)