Skip to main content

Detail autority

Macháček, Fridolin, 1884-1954
Narození: 20.03.1884, Praha (Česko)
Úmrtí: 29.03.1954, Plzeň (Česko)
Jiný tvar jména: Amil (krycí jméno)
Působení: Plzeň (Česko) , Západočeské muzeum (Plzeň, Česko) , Archiv města Plzně
Citace: Biografický slovník českých zemí
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Vojtíšek, V.: O Fridolínu Macháčkovi. In: Minulostí Západočeského kraje. 7. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1970, s. 378-395Citace KMP: 2. Janečková, Jitka: Mám je ty Plzeňáky přece jen nakonec rád... Plzeňský deník, 22.04.2009, s. 6Citace KMP: 3. Janečková, Jitka: Fridolín Macháček mezi Plzní a Prahou. Vítaný host, 2014, podzim, s. 28-29

Biografická poznámka: PhDr., muzeolog, archivář, pedagog. Studoval na pražském reálném gymnáziu a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějepis a zeměpis. Byl žákem českého historika prof. Jaroslava Golla. V r. 1907 složil státní zkoušky a získal místo tajemníka Městského historického muzea v Plzni. Od r. 1909 redigoval spolu s J. Strnadem Sborník městského historického musea (vycházel s přestávkou let 1914-18 do r. 1926). Za 1. světové války navázal spojení s plzeňskou pobočkou tajné organizace Maffie. Po válce v r. 1919 byl jmenován městským archivářem a současně do r. 1921 spravoval vědeckou knihovnu a zasloužil se o rozvoj knihovnictví v Plzni. V r. 1919 také inicioval založení Svazu československých muzeí (v l. 1937-52 byl jeho předsedou). Od r. 1920 působil jako externí učitel dějepisu a zeměpisu na plzeňské Vyšší hospodářské škole. V r. 1941 byl na nátlak německých nacionalistů částečně penzionován, ale nadále pracoval v muzeu. 17. 1. 1944 byl zatčen gestapem, do 2. 2. vyslýchán a posléze převezen do Terezína a následně do koncentračního tábora Flossenbürg. Na konci války přežil pochod smrti a 8. 5. 1945 se vrátil do Plzně, kde pracoval jako externí pracovník Městského archivu do r. 1954. Práce z oboru. Písemná pozůstalost Fr. Macháčka je uložena v Archivu města Plzně.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě