Skip to main content

Detail autority

Lukavský, František, 1874-1937
Narození: 10.10.1874, Solnice (Česko)
Úmrtí: 04.04.1937, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Působení: Praha (Česko)
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Československý biografický slovník, 1992, 2. Řeháček, K.: Dr. František Lukavský a Plzeňsko. Plzeňský kulturní přehled Kultura, 1997, červen, s. 17, 3. (nc): PhDr. František Lukavský. Plzeňský rozhled, roč. 11, 2011, č. 4, s. 36, 4. Řeháček, Karel: Plzeň v Národním shromáždění v letech 1918-1939 : Portréty plzeňských poslanců a senátorů, 2012, 5. František Lukavský bojoval za lepší úroveň školství, působil také jako říšský poslanec. Plzeňský deník, 20.7.2016, s. 4

Biografická poznámka: PhDr., politik, pedagog. Po maturitě na Gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou (1893) pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě v Praze, kterou absolvoval v r. 1898. Už během studií byl členem různých vlasteneckých spolků (Krakonoš, Slavie), pořádal přednášky a kulturní akce. Vyučoval v Českých Budějovicích, později v Rakovníku a r. 1903 byl přeložen do Plzně, kde působil jako profesor matematiky na gymnáziu. Před 1. světovou válkou byl politicky činný mezi českými menšinami v poněmčeném pohraničí. V r. 1908 se stal členem Národní strany svobodomyslné (mladočeši), v následujícím roce byl zvolen do obecního zastupitelstva v Plzni. V l. 1911-18 byl poslancem Říšského sněmu ve Vídni. V l. 1918-35 byl poslancem Národního shromáždění a v l. 1929-35 také místopředsedou poslanecké sněmovny. Jeho zásluhou vznikly české školy v Liticích, Líních, Chotíkově, Zbůchu, Nýřanech, Malesicích, Sulislavi a dalších obcích. Byl jedním ze zakladatelů Stavebního družstva pro Plzeň a okolí (1911). V r. 1913 spoluzakládal z pověření Národní jednoty pošumavské plzeňské kino Elektra. Publikoval v regionálním i celostátním tisku. Je autorem publikací Básník Bernard Guldener (1926), Geometrie pro dívčí lycea (1910-1911), Menšinové školství na Plzeňsku (1913) a Pro záchranu Čechů na zněmčeném českém západě (1928).

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě