Skip to main content

Detail autority

Losenický, Bronislav, 1933-2006
Narození: 11.12.1933, Plzeň (Česko)
Úmrtí: 07.05.2006, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: Plzeňští tvůrci knižní krásy
Citace: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1955-2001
Citace: Bronislav Losenický : personální bibliografie / [zpracovala Jitka Neužilová, Mirka Dvorová]
Citace: Plzeňský deník, 15, 2006, 17.V., č. 114, příl. Jaro s deníkem, s. 25
Citace KMP: 1. Bronislav Losenický: 1933-2006, 2008, 2. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 2001, 3. Čekanová, M.: Na Bronislava Losenického se bude již jen vzpomínat. Mladá fronta Dnes, 10.05.2006, příl. Plzeňský Kraj, s. C/1, 4. Databáze národních autorit NK ČR

Biografická poznámka: PhDr., malíř, vysokoškolský pedagog, emeritní pedago Západočeské univerzity. Vystudoval Vyšší pedagogickou školu v Plzni (prof. J. Krátký, J. Wenig) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (prof. C. Bouda, J. Bureš, J. Patera), kde také v r. 1973 získal doktorát filozofie. Od r. 1952 působil jako pedagog a výtvarný pedagog na různých typech středních škol. Věnoval se malbě i teoretické práci v oblasti výtvarného umění, výtvarné a estetické výchovy, recenzní činnosti. Psal výtvarné kritiky, publikoval v denním i odborném tisku, tvořil úvodní slova katalogů a vernisáží. Jeho malířská tvorba byla zaměřena na krajinomalbu a figurální tematiku. Byl členem skupiny P 89. Od r. 1972 vystavoval kolektivně i samostatně. Jeho obrazy vlastní Západočeská galerie v Plzni a Galerie umění v Karlových Varech. Od r. 1990 působil na Pedagogické fakultě v Plzni, na katedře společenských věd a občanské nauky. Jeho pedagogická specializace byla estetika, teorie umění a výchova uměním. V r. 2004 získal Pečeť města Plzně za dlouholeté aktivní úsilí, které věnoval kulturnímu životu v Plzni.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě