Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Lorentz, Iny

Väzby: Klocke, Iny, 1949-
Väzby: Wohlrath, Elmar H.
spoločný pseudonym: Volkers, Mara
spoločný pseudonym: Maron, Eric
spoločný pseudonym: Lechner, Anni
spoločný pseudonym: Marni, Nicola
spoločný pseudonym: Wohlrath, Diana
Väzby: Loronc, Ine
Volkers, Mara
Meno host. počítača: http://www.inys-und-elmars-romane.de//index.htm
Meno host. počítača: http://de.wikipedia.org/wiki/Iny_Lorentz