Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Linka, Jan, 1971-


Slavista (polonista a bohemista), zaměřen na starší literární historii, zejména legendistiku a hagiografii. Vyučuje na FF UK, překladatel a editor, literární kritik. Výbor z pohádek.