Skip to main content

Detail autority

Lhota, Karel, 1894-1947
Narození: 12.08.1894, Praha (Česko)
Úmrtí: 01.05.1947, Praha (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Působení: Praha (Česko)
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. II., 1993Citace KMP: 2. Domanický, P.: Architekt Karel Lhota a Plzeň. Plzeňsko, roč. 22, 1995, č. 1-2, s. 2Citace KMP: 3. Lhota, K.: Nejen slova: o divadle, architektuře a bytové kultuře: z myšlenkového odkazu nejvýznamnějšího českého spolupracovníka Adolfa Loose, 2010

Biografická poznámka: Ing. arch. Dr. tech., architekt, scénograf, pedagog. V l. 1905-12 studoval na I. státní reálce v Plzni, v l. 1912-14 a 1917-1923 na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze. Od r. 1923 byl zaměstnán jako projektant a konstruktér ve firmách a státní správě. V únoru r. 1925 byl jmenován profesorem na I. státní průmyslové škole v Plzni. V r. 1929 byl členem regulační komise města Plzeň a téhož roku spoluzakladatelem dramatického Studia Masarykova studentského domu v Plzni. V r. 1930 vyučoval estetiku a divadelní výtvarnictví na Městské hudební škole v Plzni. V l. 1932-42 byl profesorem na I. státní průmyslové škole v Praze, od r. 1942 zaměstnán jako inspektor odborných škol při Ministerstvu školství a osvěty. Byl projektantem rodinných domů, 10 let spolupracoval s A. Loosem (v Plzni se podílel na přestavbě Brummelova domu na Husově třídě č. 58). Výtvarně i režijně inscenoval některé divadelní hry, byl také autorem scénických návrhů pro Městské divadlo v Plzni a přispíval odbornými články do různých časopisů, např. Architekt SIA a Pestrý týden. Práce z oboru. (odlišné místo úmrtí Plzeň)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě