Skip to main content

Detail autority

Lederbuchová, Ladislava, 1949-
Narození: 06.06.1949, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: E. Beránková, L. Lederbuchová: Trocha literární teorie
Citace: MZK (Opac)
Citace KMP: 1. Novotný, Vladimír: Jak rozumět knihám (a vůbec literatuře). Kultura, 2004, květen, s. 28, 2. Databáze národních autorit NK ČR, 3. Profesní charakteristika učitelů Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 1992, 4. www(Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje), cit. 28.8.2017

Biografická poznámka: Doc. PaedDr., CSc., vysokoškolská pedagožka. Absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor čeština - výtvarná výchova (1971). V r. 1984 získala akademický titul PaedDr. při Pedagogické fakultě v Plzni, v r. 2005 byla jmenována docentkou na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Specializuje se na teorii literatury, didaktiku literární výchovy, literaturu pro děti a mládež. Je autorkou řady studií a článků ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících, píše recenze. Od r. 1973 působí na Pedagogické fakultě v Plzni, katedra českého jazyka a literatury. Je autorkou literárněteoretického slovníku Průvodce literárním dílem. Práce z oboru.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě