Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: cl-----
Vazby: Jižní Amerika
Vazby: Střední Amerika
Vazby: hispanoamerické země
Vazby: Amerika, Latinská
Vazby: Spanish America
Vazby: Amérique Latine
Vazby: Iberoamerika

Země amerického kontinentu jižně od USA, ve kterých se mluví jedním z románských jazyků: francouzsky, portugalsky nebo španělsky. Geograficky sem patří i Belize, Falklandy, Guyana, Surinam, Trinidad a Tobago a menší ostrovní státy a závislá území v Karibiku, která jazykově do tohoto prostoru nespadají.