Skip to main content

Detail autority

Lábek, Ladislav, 1882-1970
Narození: 27.01.1882, Plzeň (Česko)
Úmrtí: 24.05.1970, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko) , Národopisné muzeum Plzeňska (Plzeň, Česko)
Citace: M.maderová, P.Mazný : Plzeň očima Ladislava Lábka
Citace: PNP-LA
Citace: Biografický archiv ÚČL AV
Citace KMP: 1. Bělohlávek, Miroslav. Vzpomínka na Ladislava Lábka. In: Minulostí Západočeského kraje.18. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1982, s. 275-277Citace KMP: 2. www(Západočeské muzeum v Plzni), 3. Databáze národních autorit NK ČR

Biografická poznámka: Kulturní historik, etnograf, zakladatel a ředitel Národopisného muzea Plzeňska. V r. 1909 spoluzaložil Kroužek přátel starožitností, který byl v r. 1911 změněn na Společnost pro ochranu památek Plzeňska. Od r. 1910 shromažďoval za pomoci přátel materiály pro zamýšlené Národopisné muzeum Plzeňska, které se mu podařilo v r. 1915 v Gerlachovském domě v Dřevěné ulici v Plzni otevřít. Po skončení 1. světové války se stal jeho pracovníkem, rozšiřoval sbírky, expoziční plochu a vypracoval jeho koncepci. Po r. 1920 začal sestavovat studijní knihovnu, obsáhlou sbírku fotonegativů i diapozitivů, lístkový archiv s rešeršemi a dokumenty o plzeňských rodinách a rovněž vybudoval místopisný archiv. Odbornou muzejní práci doplňoval vlastní publikační činností z oboru kulturní historie, národopisu a numismatiky. Část svých studií vycházejících z terénních výzkumů a archivního bádání uveřejnil v Ročenkách Národopisného muzea Plzeňska. Uspořádal řadu přednášek a vlastivědných procházek a kolem šedesáti výstav. V období 2. světové války byl předčasně penzionován a do muzea měl zakázaný přístup. V muzeu působil opět od r. 1945, v r. 1963 byl jako nepohodlná osoba z rozhodnutí nadřízených orgánů odeslán do důchodu, přesto pokračoval ve svém kulturněhistorickém a národopisném bádání až do smrti v r. 1970.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě