Skip to main content

Detail autority

Kumpera, Jan, 1946-
Narození: 02.12.1946, Plzeň (Česko)
Působení: Praha (Česko), Akademie věd České republiky
Působení: Plzeň (Česko), Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: Lexikon současných českých historiků
Citace KMP: 1. Slovník spisovatelů západních Čech členů Střediska západočeských spisovateů v Plzni, 1995, 2. www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 10.6.2015, 3. Databáze národních autorit NK ČR

Biografická poznámka: Prof. PhDr., CSc., historik, vysokoškolský pedagog. V l. 1962-65 studoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Plzni, v l. 1965-70 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie - angličtina. V r. 1993 prošel habilitačním řízením na FF UK v Praze. V l. 1970-76 byl vědeckým pracovníkem Ústavu československých a světových dějin ČSAV v Praze. Od r. 1976 působí na Pedagogické fakultě v Plzni. V l. 1991-93 byl prorektorem nově vzniklé Západočeské univerzity, od r. 1998 profesorem, od 1. 2. 1999 vedoucím katedry historie (odborné zaměření - historiografie, česká a evropská reformace, komeniologie). V r. 1988 hostoval na Univerzitě v Poznani, v r. 1990 na Univerzitě v Sheffieldu, v l. 1991-92 na Univerzitě v Curychu, v r. 1994 na College Boston, v r. 1997 na Masarykově univerzitě v Brně. Práce z oboru.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě