Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nesnídalová, Marie, 1891-1970
Datum narození: 26.01.1891
Místo narození: Spálené Poříčí (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 26.09.1970
Místo úmrtí nebo zániku: Praha (Česko)

Obor působení: spisovatelka, pedagožka, redaktorka
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko)
Působení neboli činnost: Praha (Česko)
Šafránková, Marie, 1891-1970
Citace: PNP-LA
Narozena 26.1.1891 ve Spáleném Poříčí, zemřela 27.9.1970. Ředitelka zvláštní školy, redaktorka, básně, společenskovědní práce.
PhDr., pedagožka, spisovatelka, redaktorka. V Plzni v l. 1904-06 navštěvovala měšťanskou školu a v l. 1906-11 učitelský ústav. Po maturitě zahájila studia matematiky, fyziky a filozofické propedeutiky pro SŠ na Filozofické fakultě UK v Praze (1921). Od r. 1925 působila jako ředitelka I. pomocné školy v Plzni a současně jako vedlejší učitelka na plzeňském ženském učitelském ústavu. V r. 1936 byla přidělena jako referentka k Zemské školní radě v Praze, v r. 1938 byla povolána do tiskového odboru Ministerstva národní obrany, kde spolupracovala s vojenskými novináři a vedla brannou výchovu žen. V r. 1945 byla členkou Ústředí žen při Národní radě české. V l. 1926-36 byla redaktorkou plzeňského Českého deníku, po odchodu do Prahy vedla v l. 1937-45 ženské stránky v Lidovém deníku. Kromě publicistické tvorby se zabývala poezií a prózou.