Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kříž, Jiří P., 1947-

pseudonym: Toufar, Ivo, 1947-
pseudonym: Kříž, Zdeněk, 1947-
pseudonym: Rohlíček, Zdeněk, 1947-
Vazby: Kříž, Jiří Pavel, 1947-
Vazby: jpk, 1947-
Vazby: bam, 1947-

Citace: PNP-LA
Citace: Žáček, Jiří: Lyrická sezóna :padesát básní. (doslov Jiří P. Kříž), 1995
Citace: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
Citace: osobní sdělení
Citace: bam: Automobily a divadlo. In: Týdeník Květy, roč. 8, č. 35 (1998), s. 64
Citace: jpk: Loutkáři mají asociaci. In: Právo, roč. 17, č. 256 (1. 11. 2007), s. 11
Narozen 1. 1. 1947 v Brně. Autor básní, divadelní a literární kritik, pracovník v památkové péči, fotograf.