Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Krčmář, Luděk, 1972-
Datum narození: 27.06.1972
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: historik, hudebník
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeské muzeum (Plzeň, Česko)

Citace: Plzeň na přelomu věků
Citace: www(Západočeské muzeum v Plzni)
Citace: Obrazy z dějin českého zvonařství
Narozen 27. 6. 1972 v Plzni. Mgr., historik a autor výstav, zaměřených na novější politické a společenské dějiny západních Čech, práce o církevních památkách, také rockový hudebník a účastník výzkumných cest a expedic.
Mgr., historik, vedoucí oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni. V l. 1991-96 studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (obor teologie a učitel etiky a náboženství). Po ukončení studií krátce působil v Památkovém ústavu v Plzni. Od r. 1996 je pracovníkem Západočeského muzea v Plzni. Externě přednášel na FPE ZČU společenské a církevní dějiny. Od r. 2015 pravidelně přednáší v rámci Univerzity třetího věku ZČU. Je autorem řady výstav, rockovým hudebníkem a účastníkem mnoha výzkumných cest a expedic.