Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kratochvil, Antonín, 1924-2004
Datum narození: 31.08.1924
Místo narození: Brno (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 11.12.2004
Místo úmrtí nebo zániku: Mnichov (Německo)

Obor působení: historik, kritik, spisovatel, editor, emigrant
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Radio Free Europe
Působení neboli činnost: Mnichov (Německo) , PEN-klub (Praha, Česko)
Působení neboli činnost: Brno-město (Česko : okres : 1960-) , Západočeská univerzita
Vazby: Kratochvil-Christen, Antonín, 1924-2004
Vazby: Kratochvil, Antonin, 1924-2004

Citace KMP:
1. Brabec, Jiří: Slovník zakázaných autorů 1948-1980, 1991
2. Fickerová, Anna: Jeden z těch, kteří nikdy neuhnuli před pravdou. K sedmdesátinám Antonína Kratochvila - osobnosti poúnorového exilu. Telegraf, 3.9.1994
3. (pp): A. Kratochvil včera podepisoval knihy. Plzeňský deník, 15.7.1998, s. 13
4. Viktora, Viktor: Dozněla slova Antonína Kratochvila v úzkosti a naději. Plzeňský deník, 14.1.2005, s. 27
5. Viktora, Viktor: In memorium Antonín Kratochvil. Plž-Plzeňský literární život, roč. 4, 2005, č. 3, s. 30

Narozen 31. 8. 1924 v Brně, zemřel v 11. 12. 2004 v Mnichově (Německo). PhDr., literární historik, autor esejů, politické literatury, časopiseckých statí, bibliografií a výborů exilových spisovatelů.
Doc. PhDr., literární historik, kritik, prozaik, editor, syn filozofa a historika Josefa Kratochvila. Maturoval na klasickém gymnáziu v r. 1945, potom začal studovat dějepis a češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Brněnští vysokoškoláci si ho zvolili za předsedu křesťanského Klubu lidových akademiků na fakultě i jako svého zástupce do výboru Spolku posluchačů filozofie. Pořádal večery poezie, diskusní večery filozofického a politologického rázu. Psal prózy do "Úsvitu", do olomoucké "Archy", články do kulturní rubriky "Národní obrody". V r. 1948 protestoval proti zatýkání studentů po demonstraci na podporu prezidenta Beneše. Byl vyloučen ze všech vysokých škol v republice. Na rozdíl od spolužáků, které stihl stejný osud a opouštěli republiku, se rozhodl zůstat. Nastoupil v "Lidové obrodě", okamžitě se zapojil do ilegální práce a do programu "Žurnalistická kontrarevoluce". Koncem r. 1951 byl několikrát surově vyslýchán a v lednu 1952 v posledním okamžiku uprchli s bratrem z republiky. Od září 1952 začal pracovat v rozhlasové stanici "Svobodná Evropa" a zapojil se do kulturní a politické práce v exilu ve Sdružení čs. uprchlíků a v Čs. uprchlickém výboru. Založil a redigoval edici Lucernička. V r. 1954 byl v Mnichově promován na doktora filozofie. Byl přijat do exilového PEN klubu, kde vykonal mnoho práce. Od r. 1965 byl střídavě volen do funkcí víceprezidenta nebo generálního sekretáře. Je autorem publikací, které přispěli k intenzívnější znalosti komunisty zakázané literatury. Začátkem 80. let se vrátil ke studiu českého baroka. Kromě toho od r. 1990 přednášel o české exilové literatuře na Západočeské univerzitě a na brněnské Filozofické fakultě.
Jméno host. počítače: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Kratochvil