Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Krátký, Vladislav, 1929-2016
Datum narození: 16.09.1929
Místo narození: Plzeň (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 23.12.2016

Obor působení: muzeolog, publicista
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Muzeum Škoda (Plzeň, Česko)

Citace KMP: 1. Novák, P.: K budoucímu povolání předurčily šéfa Muzea Škoda už zážitky z dětství. Mladá fronta Dnes, 15.04.2003, příl. Kraj Plzeňský, s. D/4
Citace KMP: 2. Mazný, P.: Dějepisec okřídleného šípu. In: Minulostí Západočeského kraje. 44. Plzeň: Albis International, 2009, s. 419-433
Citace KMP:
3. Krátký, Vladislav: Historie Škodovky je současně také historií Plzně. [Rozhovor]. Radniční Listy města Plzně, roč.19, 2014, s. 1 a 7
4. Zemřel historik a patriot Vladislav Krátký. Mladá fronta Dnes, 31.12.2016, s. 19
5. Krátký, Vladislav: Kdyby nebylo škodováckých komínů, Plzeň by vypadala jinak. [Rozhovor]. Plzeňák, roč. 2, 2010, č. 8, s 2 a 3
6. Válek, Ladislav a Vogeltanz, Jaroslav: 50 + 1 osobností města Plzně, [2004]

Narozen 16. 9. 1929 v Plzni, zemřel 23. 12. 2016. PhDr., muzejní pracovník, historické a vlastivědné práce o plzeňském regionu, publikace o Škodovce.
PhDr., emeritní ředitel Muzea Škoda v Plzni. Absolvoval Gymnázium v Plzni, Střední průmyslovou školu chemickou a Fakultu žurnalistiky na Univerzitě Karlově v Praze. V plzeňských Škodových závodech působil od r. 1947. V 60. letech pracoval v tiskovém oddělení a inicioval vznik podnikového muzea, které bylo otevřeno v r. 1974 (zaniklo v r. 2008) a které vedl od r. 1992. Měl na starosti archiv Škodových závodů. Publikace z dějin firmy.