Skip to main content

Detail autority

Krásnohorská, Eliška, 1847-1926
Narození: 18.11.1847, Praha (Česko)
Úmrtí: 26.11.1926, Praha (Česko)
Jiný tvar jména: Pechová, Alžběta, Dvorská, T., Pechová-Krásnohorská, Eliška
Působení: Plzeň (Česko), Redakce Ženských listů
Působení: Praha (Česko), Ženský výrobní spolek český
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Jílek, Václav: Bojovnice za ženské vzdělání. Listy Elišky Krásnohorské Františku Schwarzovi. In: Minulostí Plzně a Plzeňska. 1. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1958, s. 177-193, 2. Špelda, Antonín: Eliška Krásnohorská, Jindřich Pech a Juliana Pallová v Plzni. In: Minulostí Plzně a Plzeňska. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1959, s. 219-235, 3. Suchá, Milada - Ulčová, Marie: Plzeňská léta E. Krásnohorské. In: Minulostí Plzně a Plzeňska. 2. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1959, s. 187-218, 4. Suchá, Milada - Ulčová, Marie: Plzeňské počátky libretistické spolupráce Elišky Krásnohorské s Bedřichem Smetanou. In: Bedřich Smetana. Plzeň 1840-1843. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1974, s. 97-118, 5. (jd): Vzpomínka na Elišku Krásnohorskou. Pravda, roč. 62, 1981, č. 274, s. 5, 6. Hudecová, Dagmar a Řeháček, Karel: Plzeňské ženy : významné, zasloužilé i zajímavé : 1840-1939, 2017

Biografická poznámka: Spisovatelka, básnířka, literární kritička, redaktorka, pracovnice ženského hnutí. Nejdříve navštěvovala soukromou dívčí školu, poté ve 14 letech Ústav pro ženské ruční práce na Malé Straně, další rok vypomáhala na Svobodově škole ve výuce francouzštiny a ručních prací. Většinu vzdělání získala autodidaxí, což mělo vliv na její celoživotní úsilí o zvýšení úrovně ženského školního vzdělání. Na počátku 60. let se u ní projevila vážná nemoc kloubů, která zhatila její malířské a hudební plány a znemožnila jí založit vlastní rodinu. R. 1867 se s rodinou přestěhovala do Plzně. Účastnila se zde kulturního života, zpívala v místním Hlaholu, překládala pro ně texty sborů, měla zde premiéru (neúspěšnou) své první veselohry. R. 1874 se natrvalo vrátila do Prahy. Byla redaktorkou "Ženských listů", v l. 1875-91 tajemnicí, 1891-1910 předsedkyní Ženského výrobního spolku a r. 1890 zakladatelkou 1. dívčí střední školy v Rakousku "Minerva". Patří k nejčinorodějším osobnostem české literatury 2. poloviny 19. století. Přispívala do Lumíru, Ženských listů, Osvěty, Hudebních listů, Ruchu, Světozoru atd. Jako spisovatelka pěstuje od počátku různá odvětví literatury. Píše lyriku, epiku, dramata, prózu krásnou i naučnou, knihy pro mládež, dívčí prózu, překlady cizojazyčných děl jako např. Byrona, Puškina, Mickiewicze, kritiky, propagační brožurky. Dále psala libreta k operám Bedřicha Smetany, K. Bendla a Zdeňka Fibicha. V posledních letech života se jí dostalo četných poct. R. 1896 dostala od města Prahy stříbrnou medaili za občanské zásluhy, císař František Josef I. jí r. 1897 dal zlatý záslužný kříž s korunou. R. 1922 jí byl udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy. Stala se řádným členem České akademie věd a umění.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě