Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Koza, Vladimír, 1954-2012
Datum narození: 04.07.1954
Místo narození: Plzeň (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 17.06.2012
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: lékař, hematolog, onkolog, primář
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Fakultní nemocnice (Plzeň, Česko)

Citace KMP:
1. Z osobností oboru. Vladimír Koza. Týden, roč. 5, 1998, č. 27, s. 70
2. Šusová, V.: Špičkový hematolog Vladimír Koza založil v Plzni transplantační program. Mladá fronta Dnes, 26.04.2003, příl. Kraj Plzeňský, s. D/4
3. Pražáková, H.: Zachránil před rakovinou stovky lidí, sám jí podlehl. Plzeňský deník, 19.06.2012, s. 1
4. Jindra, P.: Vladimír Koza. Revolver Revue, 2012, č. 89, s. 9-14
5. (ČTK): Před pěti lety zemřel světově uznávaný lékař Vladimír Koza. Mladá fronta Dnes, 17.6.2017, s. 18
6. Pocta primáři Kozovi: deska připomíná kostní dřeň. Plzeňský deník, 25.1.2018, s. 2
7. Válek, Ladislav a Vogeltanz, Jaroslav: 50 + 1 osobností města Plzně, [2004]

Narozen 4. 7. 1954 v Plzni, zemřel 17. 6. 2012 tamtéž. MUDr., lékař, Hematolog, onkolog.
MUDr., lékař, onkolog, hematolog, primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň. Absolvoval plzeňské gymnázium. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni (1979). Na Oddělení klinické hematologie nastoupil téhož roku. V r. 1986 přešel na I. interní kliniku Fakultní nemocnice, kde od počátku 90. let s týmem svých spolupracovníků začal rozvíjet transplantační program. První transplantaci kostní dřeně v ČR provedl v r. 1991. V r. 1994 založil samostatné hematologicko-onkologické oddělení a stal se jeho primářem. Založil také Nadaci pro transplantace kostní dřeně v Plzni a Český národní registr dárců dřeně. V r. 1995 obdržel Pečeť města Plzně, v r. 2012 udělil prezident České republiky Václav Klaus MUDr. Vladimíru Kozovi in memoriam medaili Za zásluhy. V lednu r. 2018 byla v areálu Fakultní nemocnice Lochotín odhalena na jeho připomínku pamětní deska (sochař Vojtěch Soukup).