Skip to main content

Detail autority

Němejc, Jiří, 1937-
Narození: 23.07.1937, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita
Působení: Brno-město (Česko : okres : 1960-) , Zetor (firma)
Citace: Jiří Němejc: Metodika zpracování a úprava diplomových prací
Citace: Jiří Němejc: Projektování a výstavba strojírenských podniků
Citace: Jiří Němejc: Projektování manipulace s materiálem
Citace: Jiří Němejc: Průmyslové roboty a robotizace strojírenské výroby
Citace: www(časopis Automa)
Citace: Západočeská univerzita v Plzni, strojní fakulta
Citace KMP: 1. Leeder, E., Cibulka, V. a Škarda, J.: K šedesátinám. Univerzitní noviny, 1997, č. 19, s. 9

Biografická poznámka: Doc. Ing., CSc., vysokoškolský pedagog, proděkan. Maturoval na Vyšší průmyslové škole strojní v Plzni, poté v r. 1961 absolvoval VŠSE - strojní fakultu v Plzni. Po škole pracoval čtyři roky v n. p. Zetor Brno. Nejprve jako projektant mechanizace montáže traktorů, později jako projektant automatizace obrábění. V r. 1965 udělal konkurz a byl přijat na místo odboru asistenta na katedru obráběcích strojů VŠSE v Plzni. V r. 1979 ukončil vědeckou aspiranturu a obhájil disertační práci. V r. 1989 byl jmenován docentem pro obor strojírenská technologie. Poté se stal vedoucím odd. technologické přípravy výroby, zástupcem vedoucího katedry technologie obrábění a proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost Strojní fakulty ZČU. Je předsedou státní komise pro závěrečné zkoušky oboru strojírenská technologie na VUT Brno a místopředsedou komise na ZČU v Plzni. Je také členem vědecké rady ZČU. Je školitelem doktorandského studia v oblasti technologická příprava výroby, manipulace s materiály a robotizace. Je držitelem patentu pro způsob výroby maket strojů a zařízení pro projektování. Současně je učitelem v autoškole a soudním znalcem v oboru silniční dopravy a všeobecného strojírenství.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě