Skip to main content

Authority detail

Köhler, Fritz W.
Citation: Müller, Ulrike. Perské kočky: porozumění a správná péče; s barevnými fotografiemi Moniky Weglerové a kresbami Fritze W. Köhlera. České vyd. 1. Praha: Jan Vašut, 2000
Citation: DNB, cit. 6. 12. 2012
Citation: BNF, cit. 5. 12. 2012

Show works by given autority
Show works about given autority