Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Klostermann, Karel, 1848-1923
Datum narození: 13.02.1848
Místo narození: Haag (Rakousko)
Datum úmrtí nebo zániku: 16.07.1923
Místo úmrtí nebo zániku: Štěkeň (Česko)

Obor působení: spisovatel, pedagog
Působení neboli činnost: Žamberk (Česko)
Působení neboli činnost: Vídeň (Rakousko)
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko)
Vazby: Pseudonym: Doubrava, Karel, 1848-1923
Vazby: Faustin, 1848-1923
Vazby: Klostermann, Carl Faustin, 1848-1923
Klostermann, Carl Faustin, 1848-1923
Citace KMP:
1. Viktora, Viktor: Karel Faustin Klostermann. Plzeňský deník, 12.2.2000, s. 11
2. Lexikon české literatury
3. Schiebl, Jaroslav: Almanach král. města Plzně na rok 1913, 1913
4. Šobr, Miroslav: Zahradou poznání I., 2016
5. Vaindl, Ladislav: Karel Klostermann. Mladá fronta Dnes, 13.2.2018, s. 14

Narozen 13. 2. 1848 v Haagu (Rakousko), zemřel 16. 7. 1923 ve Štěkni u Strakonic. Český spisovatel narozený německým rodičům. Novinář, středoškolský profesor v Plzni. Beletrista.
Spisovatel, pedagog. Absolvoval gymnázium, v l. 1865-69 studoval ve Vídni medicínu, ale studia nedokončil. V l. 1870-72 byl soukromým vychovatelem v Žamberku, dále působil ve vídeňském časopisu Wanderer. Když bylo v r. 1873 vydávání listu zastaveno, přijal místo suplenta na plzeňské německé reálce, kde pak působil v l. 1873-1908 (od r. 1878 jako řádný profesor francouzštiny a němčiny). Byl členem plzeňského obecního zastupitelstva, městské rady a okresního zastupitelstva a funkcionářem v četných kulturních, osvětových a humanitních spolcích. Založil také Francouzskou alianci (první mimo Prahu) a byl jejím předsedou. V Plzni bydlel ve Fügnerově ulici č. 6. Poslední léta života strávil ve Štěkni. Je pohřben na Ústředním hřbitově v Plzni. Autory náhrobku jsou architekt Hanuš Zápal a sochař Otokar Walter. V červenci 2008 byla v Plzni na budově Integrované střední školy živnostenské ve Škroupově ulici odhalena spisovatelova pamětní deska. Jejím autorem je kameník a sochař Jaromír Nedorost.
Jméno host. počítače: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann#cite_ref-Soupisd%C3%ADla_7-1