Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Klimeš, Lumír, 1924-2010
Datum narození: 04.09.1924
Místo narození: Plzeň (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 02.10.2010
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: pedagog, jazykovědec, bohemista
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta , Reálné gymnázium (Plzeň, Česko)

Citace: PNP-LA
Citace: Klimeš, L.: Česká fonetika
Citace: Klimeš, L.: Mluvnice spisovné češtiny
Citace: úmrtní oznámení
Narozen 4. 9. 1924 v Plzni, zemřel 2. 10. 2010. Prof., PhDr., CSc., bohemista, autor prací z oboru.
Prof. PhDr., CSc., bohemista, vysokoškolský pedagog. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk - angličtina (1948). V r. 1950 získal akademický titul PhDr. při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v r. 1964 obhájil kandidaturu tamtéž, v r. 1978 se stal docentem při Pedagogické fakultě v Plzni a v r. 1989 byl jmenován profesorem při Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Krátce učil na Reálném gymnáziu v Plzni, v r. 1952 se stal učitelem státního kurzu pro pracující v Běhařově. Na Pedagogické fakultě působil od r. 1954. V r. 1999 byl jmenován členem vědecké rady Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. Specializoval se především na lexikografii, slang a vývoj českého jazyka v 17.-19. stol. Práce z oboru. V r. 1994 obdržel Cenu města Plzně a v r. 2009 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje.