Skip to main content

Detail autority

Klimeš, Lumír, 1924-2010
Narození: 04.09.1924, Plzeň (Česko)
Úmrtí: 02.10.2010, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta , Reálné gymnázium (Plzeň, Česko)
Citace: PNP-LA
Citace: Klimeš, L.: Česká fonetika
Citace: Klimeš, L.: Mluvnice spisovné češtiny
Citace: úmrtní oznámení
Citace KMP: 1. Spal, J.: K 60. narozeninám doc. Lumíra Klimeše. In: Minulostí Západočeského kraje. 20. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1984, s. 195Citace KMP: 2. Dvořák, P.: Oslavuje autor známého slovníku. Plzeňský deník, 03.09.2004, s. 28Citace KMP: 3. Viktora, V.: Zemřel Lumír Klimeš. Plzeňský deník, 07.10.2010, s. 8Citace KMP: 4. Chýlová, H.: Zemřel Lumír Klimeš. In: Minulostí Západočeského kraje. 45. Plzeň: Albis international, 2010, s. 327-329

Biografická poznámka: Prof. PhDr., CSc., bohemista, vysokoškolský pedagog. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk - angličtina (1948). V r. 1950 získal akademický titul PhDr. při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v r. 1964 obhájil kandidaturu tamtéž, v r. 1978 se stal docentem při Pedagogické fakultě v Plzni a v r. 1989 byl jmenován profesorem při Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Krátce učil na Reálném gymnáziu v Plzni, v r. 1952 se stal učitelem státního kurzu pro pracující v Běhařově. Na Pedagogické fakultě působil od r. 1954. V r. 1999 byl jmenován členem vědecké rady Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. Specializoval se především na lexikografii, slang a vývoj českého jazyka v 17.-19. stol. Práce z oboru. V r. 1994 obdržel Cenu města Plzně a v r. 2009 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě